Chào mừng bạn đến với website THCS Lê Anh Xuân
Thứ hai, 14/6/2021, 9:25
Lượt đọc: 177

Thông báo nhận phần thưởng tăng cường tiếng anh 7, 9.

Mời các em học sinh: Phạm Ngọc Bảo Trân (7/1), Tô Anh Kavin (7/2), Biện Đức Hải (9/1), Trần Công Danh (9/2), Trần Hồng Phúc (9/2) đến nhận phần thưởng Tăng cường tiếng anh từ ngày 1/7/2021.

Mời các em học sinh: Phạm Ngọc Bảo Trân (7/1), Tô Anh Kavin (7/2), Biện Đức Hải (9/1), Trần Công Danh (9/2), Trần Hồng Phúc (9/2) đến nhận phần thưởng Tăng cường tiếng anh từ ngày 1/7/2021.

Địa điểm: Phòng thầy Thịnh.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86