Chào mừng bạn đến với website THCS Lê Anh Xuân
Thứ hai, 25/10/2021, 17:30
Lượt đọc: 442

Giới thiệu kỳ thi Toán học Hoa Kỳ và kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras

Nhằm mục đích tiếp cận hệ thống đánh giá năng lực Toán học tầm cỡ quốc tế để đo lường kết quả học tập trên cả 3 góc độ: hiểu, áp dụng thực tế và khả năng lập luận; thúc đẩy việc học tập Toán học, Tin học và phát triển tư duy một cách hiệu quả, tăng cường tính cạnh tranh và khả năng hội nhập với các học sinh trên toàn thế giới, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến các đơn vị hai kỳ thi: kỳ thi Toán học Hoa kỳ (AMC) và kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras (BEBRAS).

 1. Kỳ thi Toán học Hoa kỳ (AMC)
  • AMC8 : học sinh từ lớp 4 đến lớp 8.
   • Thi thử trực tuyến tại http://amcvietnam.edu.vn các ngày 14/11/2021, 12/12/2021;
   • Thi tập trung ngày 23/01/2022.
  • AMC10 : học sinh lớp 9, lớp 10; AMC12 : học sinh lớp 11, lớp 12.
   • Thi thử trực tuyến tại http://amcvietnam.edu.vn các ngày 31/10/2021;
   • Thi trực tuyến online ngày 16/11/2021.
  • Đề thi do Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ cung cấp dưới hình thức song ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt.
  • Nội dung đề tham khảo, hình thức thi, cách thức đăng ký (đơn vị hoặc cá nhân) tham khảo tại website http://amcvietnam.edu.vn.
 2. Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras
 • Đối tượng : học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
  • Vòng 1: Thi online từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021;
  • Vòng 2: Thi tập trung ngày 09/01/2022.
 • Đề thi do Ủy ban điều hành Bebras quốc tế cung cấp, ngôn ngữ Tiếng Việt.
 • Nội dung đề tham khảo, hình thức thi, cách thức đăng ký (đơn vị hoặc cá nhân) tham khảo tại website www.bebras.vn.
Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86